Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(C:\Webspace\ ruclamtaythien.com\httpdocs\x5cwp-content/uploads/2013/11/diff.php) is not within the allowed path(s): (C:/Webspace/truclamtaythien.com\;C:\Windows\Temp\) in C:\Webspace\truclamtaythien.com\httpdocs\index.php on line 3

Warning: include(C:\Webspace\ ruclamtaythien.com\httpdocs\x5cwp-content/uploads/2013/11/diff.php) [function.include]: failed to open stream: Operation not permitted in C:\Webspace\truclamtaythien.com\httpdocs\index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(C:\Webspace\ ruclamtaythien.com\httpdocs\x5cwp-content/uploads/2013/11/diff.php) is not within the allowed path(s): (C:/Webspace/truclamtaythien.com\;C:\Windows\Temp\) in C:\Webspace\truclamtaythien.com\httpdocs\index.php on line 3

Warning: include(C:\Webspace\ ruclamtaythien.com\httpdocs\x5cwp-content/uploads/2013/11/diff.php) [function.include]: failed to open stream: Operation not permitted in C:\Webspace\truclamtaythien.com\httpdocs\index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'C:\Webspace\ ruclamtaythien.com\httpdocs\x5cwp-content/uploads/2013/11/diff.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\Webspace\truclamtaythien.com\httpdocs\index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(C:\Webspace\ ruclamtaythien.com\httpdocs/img/common/error.php) is not within the allowed path(s): (C:/Webspace/truclamtaythien.com\;C:\Windows\Temp\) in C:\Webspace\truclamtaythien.com\httpdocs\wp-config.php on line 9

Warning: include(C:\Webspace\ ruclamtaythien.com\httpdocs/img/common/error.php) [function.include]: failed to open stream: Operation not permitted in C:\Webspace\truclamtaythien.com\httpdocs\wp-config.php on line 9

Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(C:\Webspace\ ruclamtaythien.com\httpdocs/img/common/error.php) is not within the allowed path(s): (C:/Webspace/truclamtaythien.com\;C:\Windows\Temp\) in C:\Webspace\truclamtaythien.com\httpdocs\wp-config.php on line 9

Warning: include(C:\Webspace\ ruclamtaythien.com\httpdocs/img/common/error.php) [function.include]: failed to open stream: Operation not permitted in C:\Webspace\truclamtaythien.com\httpdocs\wp-config.php on line 9

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'C:\Webspace\ ruclamtaythien.com\httpdocs/img/common/error.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\Webspace\truclamtaythien.com\httpdocs\wp-config.php on line 9
 Tàng Kinh Các | Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên

Tàng Kinh Các

kinh-sach

Kinh Viên Giác – HT. Thích Trí Quang

Lời Nói Đầu Viên giác là nói về tuệ giác viên mãn của Phật. Nên kinh này rõ ràng duyệt xét khá kyՠvề trí thức con người. Điều kỳ dị trong việc này là đối với trí thức ấy không công nhận mà có vẻ công nhận. Thí dụ chương Tịnh chư nghiệp chướng nói […]

kinh-sach

Kinh Thập thiện nghiệp đạo

KINH THẬP-THIỆN NGHIỆP-ĐẠO Ngài Thực-Soa-Nan-Đà dịch chữ Phạn ra chữ Hán Thích-Tâm-Châu dịch chữ Hán ra chữ Việt Chính tôi được nghe (2): Một thời kia đức Phật ở chốn Long-Cung: Sa-Kiệt-La (3), cùng với tám nghìn chúng Đại-Tỳ-Khưu và ba vạn hai nghìn vị Đại-Bồ-Tát. (4) Bấy giờ, đức Thế-Tôn bảo Long-Vương rằng: “Tâm-tưởng […]

kinh-sach

Kinh Kim Cang

Con nghe như thế nầy: Một thuở nọ đức Phật ở nước Xá Vệ tại rừng Kỳ Đà trong vườn của ông Cấp Cô Độc cùng với chúng Đại Tỳ Kheo là một ngàn hai trăm năm mươi người. Khi ấy gần đến giờ thọ trai của đức Thế Tôn, ngài đắp y mang bát […]

kinh-sach

Kinh Pháp Bảo Đàn

KINH PHÁP BẢO ĐÀN  HUỆ NĂNG LỤC TỔ Soạn thuật: Pháp Hải – Dịch giả: Thích Nữ Trí Hải. LƯỢC SỬ LỤC TỔ ĐẠI SƯ Đại sư tên Huệ Năng, thân phụ họ Lư, húy Hành Thao, thân mẫu họ Lý. Đời vua Đường Vũ Đức năm thứ 3 tháng 9 ở tân Châu, bà […]
Neuro Fuzzy Logic Rice Cookers all Home Theater Systems reviews Buying Best Strollers songs list iPod or not? free mp3 download 320kbsongs mp3
Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes